Full Size

Som utlovat så finns nu Full Size med i listan! Det är en av de energidrycker som har högst mängd koffein och taurin: koffeinhalten är 32 mg/100ml och den innehåller 0,4% taurin. Det är samma värden som Battery, Euroshopper Energy Drink, Powerking och Red Bull. Den innehåller 0,12% glukoronolakton, vilket är hälften så mycket som i övriga energidrycker som innehåller den ingrediensen.

Min burk Full Size var tillverkad i Österrike och kostade sex kronor inklusive pant i en kiosk i Karlskrona.